ექსპრესნიუსის რედაქტორის ირაკლი მანაგაძის მიერ თანხის პერმამენტულად გადაუხდელობისა და ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ექსპრესნიუსისთვის გადმოტვირთული ფაილები წაიშალა.

ექსპრესნისუმა ჩეხეთის  ჰოსტინგის მიერ მოწოდებული ფაილები ვერ გადმოტვირთა. ირაკლი მანაგაძემ პირობა დადაო რომ გადარიცხავდა დავალიანებს 2 ჰოსტინგზე და ამისი საფასურად 3 დღე ხდებოდა ფაილებსი გადატანა.
თანხა არა მარტო არ გადმორიცხა, არამედ მოიტყუა რომ გადმორიცხულია რაც სიმართლე არ აღმოჩნდა.

ადრეც იყო შემთხვევა, როდესაც საბანკო გადარიცხვის დოკუმენტიც კი ფოტოშოფში გააყალბა.

ყველაფერს აქვს თავისი საზღავრი. კეთილი ინებეთ რედაქციამ და ჩეხების მიერ მოცემული ფაილები თქვენ თვითონ ჩამოტვირთეთ, ან შესრულოს თქვენმა რედაქტორმა დანაპირები და დავალიანება დაფაროს.